ไฟ LED High power คืออะไร? - เฮง เฮง แอลอีดี มีเดีย จำกัด
ไฟ LED High power คืออะไร?

ไฟ LED High power คืออะไร?

แน่นอนว่าแม้ปัจจุบัน หลอดไฟประเภทแอลอีดีจะได้รับความนิยมสูงในการใช้งานทั่วไป เช่นการใช้งานในที่อยู่อาศัย หรือใช้ในสถานที่ร้านค้าหรือหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ แต่ทว่าหากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟในระดับที่มีความสว่างสูงมาก ๆ เป็นพิเศษเหนือไปกว่านี้ อย่างเช่นการจัดงานต่าง ๆ ที่ต้องใช้แสงในระดับสว่างจ้า และหากในกรณีนี้ยังมีเงื่อนไขที่จำเป็นจะต้องใช้หลอดไฟ LED ด้วยแล้วล่ะก็ หลอดไฟ LED High power สามารถรองรับสถานการณ์แบบนั้นได้ โดยหลอดไฟชนิดนี้มีข้อโดดเด่นที่น่าใช้งาน นั่นก็คือคุณสมบัติของหลอดไฟที่รองรับสำหรับใช้กับกำลังไฟสูง


ซึ่งหลอดแอลอีดี พลังสูงจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่พัฒนาขึ้นด้วยการบรรจุชิป High power อันส่งผลให้มีประสิทธิภาพที่สามารถรองรับกับกำลังไฟที่มากได้ อีกทั้งยังให้การแผ่กระจายแสงอย่างครอบคลุมเหมาะแก่การใช้ในงานที่มีผู้คนจำนวนมากเป็นอย่างยิ่ง


อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะถือเป็นประเภทหนึ่งของหลอดแอลอีดี แต่ทว่าสำหรับ LED High-power นั้นจะมีข้อที่แตกต่าง เมื่อเทียบกับ LED SMD อยู่ตรงที่ข้อจำกัดในเรื่องของความสามารถในการกระจายความร้อน ซึ่งหลอดแบบ LED High-power จะไม่สามารถกระจายความร้อนด้วยตัวเองได้ และแน่นอนว่าหากปล่อยให้ความร้อนสูงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นก็หมายถึงการทำลายตัวมันเองให้ชำรุดหรือเสื่อมสภาพลง


ดังนั้นแล้วแน่นอนว่าหากต้องการจะใช้งานหลอด LED ชนิดนี้ ก็จะต้องมีส่วนประกอบเสริมในด้านการระบายความร้อน อย่างเช่นการติดตั้ง HEAT SINK โดย ฮีทซิงค์ ที่มีวางจำหน่ายกันอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่นั้น จะใช้วัสดุที่ทำมาจากวัสดุประเภทอะลูมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการกระจายความร้อนและช่วยลดอุณหภูมิให้ลดลง จนสามารถอยู่ในระดับที่ใช้งานหลอดไฟได้อย่างต่อเนื่อง


และไม่แนะนำเป็นอันขาดสำหรับการถอด HEAT SINK ออกเพราะนั่นจะทำให้เกิดความเสียหาย และชำรุดแก่หลอดไฟ LED High-power ซึ่งสำหรับการติดตั้งหลอดไฟชนิดนี้มักนิยมใช้กันในการติดตั้งเฉพาะกิจเน้นการจัดงานชั่วคราว อาทิเช่น การใช้เป็น DOWNLIGHT SPOTLIGHT ที่มักมีใช้กันในงานอีเวนท์ หรือ งานจัดแสดงโชว์ต่าง ๆ เพราะหากนำมาใช้งานอย่างหนักแบบเปิดทิ้งไว้อย่างต่อเนื่องในทุกวัน โดยเฉพาะการใช้งานในที่อยู่อาศัย นั่นหมายถึงการเฝ้าระมัดระวังตรวจสอบ ก็จะต้องเกิดขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นและรับได้กับปริมาณค่าไฟและการตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ ก็ควรที่จะเน้นใช้หลอดไฟ LED High-power ที่มีคุณภาพสูง เลือกซื้อสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่มีมาตรฐาน รวมถึงการใช้ระบบกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงตามด้วยเช่นกัน