หม้อแปลง 12V power switching คืออะไร - เฮง เฮง แอลอีดี มีเดีย จำกัด
หม้อแปลง 12V power switching คืออะไร

หม้อแปลง 12V power switching คืออะไร

หม้อแปลง 12V power switching ถือเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญในการใส่ใจต่อการพิจารณาเลือกซื้อและติดตั้ง ไฟ led เส้น ซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่มีผลต่อการต่อการใช้งานไฟฟ้าได้อย่างเสถียร และเพิ่มอายุการใช้งานของการใช้ไฟแอลอีดีได้อย่างยาวนาน รวมถึงยังช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

โดยคุณสมบัติของหม้อแปลง จะมีลักษณะเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้เปลี่ยนขนาดแรงดันไฟฟ้า 220V AC ให้กลายเป็น 12V DC ได้ โดยแต่ละขนาดจะมีค่าของ กระแสไฟฟ้า เป็นหน่วยแอมป์แตกต่างกันไป และหากหม้อแปลงที่มีค่าวัตต์เยอะ ก็จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าในปริมาณมากยิ่งขึ้น ซึ่งรองรับการนำไปใช้งานในการติดตั้ง ไฟ led เส้นปริมาณมากขึ้น
โดยการเลือกใช้หม้อแปลงให้สอดคล้องกับการใช้ปริมาณของ ไฟ led เส้น นั้นควรที่จะต้องมีการคำนวณกำลังไฟที่จะใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของหม้อแปลง ซึ่งมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 3 แอมป์ไปจนถึงขนาด 30 แอมป์ และมีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 36 วัตต์ไปจนถึงขนาด 360 วัตต์

โดยสูตรการคำนวณก็คือ W/12=Amp (ซึ่งความหมายของเลข 12 จะหมายถึงจำนวน V ของหม้อแปลง) ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1

หากมีการใช้ไฟเส้นในปริมาณ 2835 และมีการใช้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ขนาด 4.8 วัตต์ต่อเมตร และในขณะที่หนึ่งม้วนของสายมีความยาวอยู่ที่ 5 เมตร ดังนั้นวิธีการคำนวณจะเท่ากับ 4.8 x 5(เมตร) = 24W ก็ควรที่จะต้องใช้หม้อแปลงขนาดนับตั้งแต่ 3A เป็นต้นไป

ตัวอย่างที่ 2

หากมีการใช้ไฟเส้นในปริมาณ 5050 และมีการใช้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ขนาด 14.4 วัตต์ต่อเมตร และในขณะที่หนึ่งม้วนของสายมีความยาวอยู่ที่ 5 เมตร ดังนั้นวิธีการคำนวณจะเท่ากับ 14.4 x 5(เมตร) = 72W ก็ควรที่จะต้องใช้หม้อแปลงขนาดนับตั้งแต่ 6 A เป็นต้นไป หรือจะให้แน่นอนไปเลยก็ควรใช้ในขนาดที่ 10A

ตัวอย่างที่ 3

หากมีการใช้ไฟเส้นในปริมาณ 5050 และมีการใช้กำลังไฟฟ้าอยู่ที่ขนาด 14.4 วัตต์ต่อเมตร และในขณะที่หนึ่งม้วนของสายมีความยาวอยู่ที่ 4 เมตรดังนั้นวิธีการคำนวณจะเท่ากับ 14.4 x 4(เมตร) = 57.6W ก็ควรที่จะต้องใช้หม้อแปลงขนาดนับตั้งแต่ 5 A เป็นต้นไป หรือจะให้แน่นอนไปเลยก็ควรใช้ในขนาดที่ 10A

ข้อควรระวังหากมีการใช้หม้อแปลงที่มีขนาดของค่า Amp อยู่ในระดับที่น้อยกว่ากำลังไฟของสายหรือแม้แต่มีค่าพอดีแล้วล่ะก็ ผลลัพท์ที่สุ่มเสี่ยงนั่นก็คือหม้อแปลง จะต้องแบกภาระการทำงานอย่างหนัก ส่งผลให้อายุการใช้งานลดลงใช้งานได้ไม่ยาวนานก็ชำรุดได้ จึงเป็นเหตุอันควรที่เราจะต้องเลือกเผื่อเกินเอาไว้ก่อนเพื่อความเสถียรและมั่นคง รวมทั้งปลอดภัยแก่การใช้งาน โดยเฉพาะสภาวะการใช้งานที่มักมีการเปิดทิ้งไว้หรืออยู่ในจุดที่ไม่สะดวกแก่การหมั่นตรวจสอบนั่นเอง