วิธีการติดตั้ง ไฟ led เส้น - เฮง เฮง แอลอีดี มีเดีย จำกัด
วิธีการติดตั้ง ไฟ led เส้น

วิธีการติดตั้ง ไฟ led เส้น

ไฟ led เส้น หรือที่นิยมเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า ไฟริบบิ้น ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอรรถประโยชน์การใช้งาน รวมไปถึงการเข้ามามีบทบาทต่อวงการตกแต่งบ้านสำหรับนำไปประดับในงานต่าง ๆ

ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งการตกแต่งภายในและการตกแต่งภายนอก และได้รับการพัฒนานวัตกรรมมาโดยตลอดให้มีระดับของแสงที่สว่างมากยิ่งขึ้น ถึงในขณะนี้ถือว่าได้รับการยอมรับสำหรับการใช้ทดแทนต่อการใช้งานในหลายลักษณะ อย่างไรก็ตามการติดตั้ง ไฟ led เส้น ควรที่จะต้องมีการออกแบบวางแผนเสียก่อนเพื่อให้ติดตั้งแล้วออกมาสวยมากที่สุด หรือได้ประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุด อาทิเช่นการใช้นำไปตกแต่งในบ้าน

ไม่ว่าจะนำไปใช้เป็นไฟซ่อนฝ้าหรือไฟซ่อนหลืบ รวมไปถึงไฟใต้สระน้ำและไฟบันได ซึ่ง ไฟ led เส้น สามารถขับประสิทธิภาพของมาได้ในสภาพแวดล้อมการใช้งานที่มีความแตกต่างกัน หากนำไปใช้งานภายนอกก็ควรที่จะต้องเลือกใช้ไฟ led เส้นที่มีความทนทานสูง อีกทั้งยังจะต้องมีการติดตั้งอย่างแน่นหนาถูกต้อง และหากมีการนำไปใช้ใต้น้ำ งานติดตั้งก็จะต้องยิ่งมีความละเอียดและรัดกุมสูง

โดยก่อนที่จะนำไฟแอลอีดีแบบเส้น มาใช้งาน ประการแรกที่จะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือจะต้องประเมินก่อนว่าพื้นที่ ที่จะนำไปติดตั้งนั้นมีรูปแบบอย่างไร มีลักษณะอย่างไร อีกทั้งยังจะต้องคอยรับมลภาวะอย่างไร อีกทั้งยังจะต้องสามารถตัดสินใจไว้ก่อนว่า จะต้องการกำลังไฟมากเท่าไหร่ ใช้ไฟกี่วัตต์ต้องการความสว่างระดับไหนเหล่านี้เป็นต้น

ซึ่งเมื่อเลือกได้ตามเงื่อนไขแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้ง โดยเริ่มต้นจากการนำมาตัดให้ได้ขนาดความยาวตามที่ต้องการใช้งาน และอาจมีการติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมเช่น LED DIMMER สำหรับ LED Strip เพื่ออำนวยแก่การปรับตั้งความสว่างผ่านรีโมทคอนโทรล และเพื่อให้เกิดคุณสมบัติการจดจำความสว่างตามที่ตั้งค่าเอาไว้ในแต่ละจุด หรือเพิ่มความสามารถในการทำไฟรูปแบบกระพริบ หรือการปรับหรี่แสงไฟ ซึ่งจะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความสามารถของ LED DIMMER ในแต่ละรุ่น โดยในขั้นตอนการตัดนั้น ให้ใช้มีดคัทเตอร์ตัดไปยังจุดเครื่องหมาย ซึ่ง ไฟ led เส้น ส่วนใหญ่มักจะมีการทำเครื่องหมายเอาไว้

และหากต้องการนำส่วนที่ตัดออกไปใช้งาน ก็จะต้องมีการปลอกส่วนที่เป็นฉนวนกันน้ำออกแล้วนำไปต่อประสานกันผ่าน LED Strip Connector หรือจะใช้วิธีนำหัวแร้งปลายแหลมขนาดเล็กมาบัดกรีสายไฟขั้วบวก และขั้วลบ เชื่อมต่อกันก็ได้ อีกทั้งหากต้องการเดินสาย LED Strip ในระยะทางยาวเป็นพิเศษ ก็ควรแบ่งการเชื่อมต่อออกเป็นแต่ละ เซคชั่น ซึ่งแต่ละเซคชั่นควรมีความยาวไม่เกิน 2.5 เมตร